Elérhetőségeink

KMK & Partner
Német-Magyar Tanácsadó Kft.

Iroda: 3526 Miskolc,
Szentpéteri kapu 15-19.
Tel: 46 / 320-340

Közvetlen mobil Németországban:
+49 / 173 24 733 54
E-Mail: info@kmkpartner.hu

A munkajog és a munkaügyi kapcsolatokból fakadó követelések a mindig is különleges szerepet kapnak az egyes országok jogrendszerében, hiszen itt az egyik fél - a munkáltató - mindig egy kicsit hátrányosabb helyzetből indul. A munkaügyi bíróságok nagyobb hangsúllyal veszik figyelembe a gyengébbnek vélt munkavállaló érdekeit és a bizonyítási teher is szinte egyoldalúan a munkáltatón nyugszik. 

Mind magyar, mind német ügyvéd kollegáink vállalják egyaránt a munkavállaló és a munkaadó képviseletét munkajogi témakörben. 

Főbb munkajogi területek:

  • Munkaszerződések elkészítése, véleményezése
  • A Munka Törvénykönyve által előírt egyes pótlékok kifizetése
  • Munkajogviszony megszűnése, megszűntetése, egyes felmondási lehetőségek
  • A munkaadó megszűnése, felszámolása esetén munkavállalói lehetőségek
  • Németországba ideiglenesen, de tartósan kiküldött dolgozók munkajogi kérdései
  • Magyar munkavállalók jogai és kötelezettségei német munkaadó esetén
Copyright © 2019 KMK&Partner Kft. All Rights Reserved.powered by Prometheus Portal Engine