Németországi Szolgáltatásaink

Német adóvisszaigénylés

Németországi adóbevallással, adó -visszaigényléssel (Einkommenssteuererklärung) kapcsolatos eljárásrend és adatbekérő.


Irodánk az adóbevallás tervezeteket leterheltségtől függően 5-10 munkanap alatt vállalja elkészíteni. Beadást követően szintén az illetékes német adóhatóság leterheltségétől függően 2-6 hónap az átlagos ügyintézési határidő.


Könyvelés

A Németországban gazdasági tevékenységet folytató magyar cégek kettős könyvelésre kötelezettek, így nemcsak Magyarországon, hanem Németországban is kell könyvelővel rendelkezniük. Ez a két könyvelés azonban természetesen nem független egymástól, s nem csak az éves zárásokban szükséges a német tevékenységet a magyar könyvelésben feltüntetni, hanem már az év közben is szoros együttműködést, kooperációt kíván mind a magyar, mind a német oldalról.


Különösen fontos ez, hiszen hazánk és Németország között hatályban van a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, mely szerint a Németországban már adózott bevétel Magyarországon ismételten nem adóztatható, ezért a hibás könyvelés könnyen kettős adóztatáshoz vezethet.

Irodánk vállalja KKV-k teljeskörű német könyvelésének elvégzését, a stratégiai adózási tanácsadástól, a havi könyvelés és bérszámfejtési teendőkön keresztül, egészen az éves zárás (Bilanz) elkészítéséig. A kötelező adatszolgáltatáson túlmenően minden esetben kiértékelésekkel, összehasonlító elemzésekkel (előző hónap, előző év) és szemléletes grafikonokkal is ellátjuk munkánkat. Németországban irodánk az egyik legfejlettebb könyvelő és bérszámfejtő szoftvert, a DATEV rendszert alkalmazza. Ezen rendszer lehetővé teszi ügyfeleink számára számláik digitalizált módon való közzétételét a DATEV számlaközpontban, s ezen program segítségével megtörténik a tranzakciók azonnali könyvelése, miközben az eredeti számlák az ügyfelek birtokában maradhatnak.  A rendszer egy kézírás-felismerő szoftvert használva leegyszerűsíti az adatbeviteli munkát.

Könyvelési szolgáltatásunk keretében vállaljuk (a teljesség igénye nélkül):

 • Bizonylatok feldolgozása, pénzforgalmi könyvelés
 • Németországban keletkezett bizonylatok bedolgozása a magyar könyvelésbe és fordítva.
 • Főkönyvi kivonat, vevői, szállítói, valamint a nyitott tételek listáinak elkészítése
 • Vevői és szállítói egyenlegközlők
 • Igény szerinti tájékoztató táblák, kimutatások, kiértékelések
 • Bizonylatok feldolgozása, pénzforgalmi könyvelés
 • Németországban keletkezett bizonylatok bedolgozása a magyar könyvelésbe és fordítva.
 • Grafikus eredménykimutatások (pl. „Controllingreport“)
 • Gazdasági értékelések és jelentések
 • Főkönyvi kivonat, vevői, szállítói, valamint a nyitott tételek listáinak elkészítése
 • Vevői és szállítói egyenlegközlők
 • igény szerinti tájékoztató táblák, kimutatások, kiértékelések

Bérszámfejtés, TB

Amennyiben Németországban munkavállalókat kíván foglalkoztatni (jelen esetben mindegy, hogy német vagy magyar állampolgár), úgy bérszámfejtési kötelezettsége is felmerül. Különösen a külföldi fiókteleppel, illetve kirendeltséggel rendelkező társaságok számára fontos, hogy olyan adótanácsadó irodát bízzon meg a dolgozói bérszámfejtéssel, amelynek rutinja és a folyamatos jogszabálykövetés mellett kellő szakértelme legyen a kettős adóztatást elkerülő egyezmény alkalmazásában.


Bérszámfejtési szolgáltatásunk keretében vállaljuk (a teljesség igénye nélkül):

 • Bizonylatok feldolgozása
 • Külföldön keletkezett bizonylatok bedolgozása a magyar bérszámfejtésbe és fordítva
 • Alkalmazotti és vezetői bérek bérszámfejtése
 • Jelentések elkészítése és továbbítása hatóságok, hivatalok és a társadalombiztosító részére
 • Egyéb jelentések elkészítése (pl. munkabér-, fizetési igazolások kiállítása)
 • Fizetési értesítések elkészítése a bérek, jövedelemadó, társadalombiztosítási járulékok kifizetéséhez.
 • TB-kifizetőhely cégek bérszámfejtése.

Adóbevallás

A német személyi jövedelemadó rendszer a magyar egységes egykulcsos adóhoz viszonyítva rendkívül bonyolult, de szolidáris. Németországban jelenleg progresszív adózás működik, ami a gyakorlatban annyit tesz, hogy az alacsonyabb keresetű adózó kevesebbet, a nagyobb jövedelemmel rendelkezők nagyobb arányban adóznak. Németországban hat adóosztályt különböztetünk meg. A Németországban dolgozó magyarok legnagyobb része az 1-es, illetve családos dolgozók esetén a 3-as adóosztályba esnek. Az adókulcsok 0% -tól egészen 45 %-ig terjednek (ami szolidaritási járulékkal együtt már 47,48%-os mértékű).


Irodánk teljeskörűen vállalja magánszemélyek adóbevallásának (adóvisszatérítésének) elkészítését. Díjazásban alapvetően két kategóriát különböztetünk meg:

 • egyszerű adóbevallás: olyan magánszemélyek esetén alkalmazzuk, akik csak és kizárólag munkajövedelemből származó bevétellel rendelkeztek az adott adóévben. Ebből a szempontból azonban közömbös, hogy ez a munkajövedelem kizárólag Németországból, Magyarországból vagy esetleg harmadik államból származott.
 • teljes adóbevallás: olyan magánszemélyek esetén, akik nem tartoznak az A. ponthoz, tehát nem vagy nem kizárólag munkajövedelmük volt. Ilyen például, ha ingatlanbérbeadásból (Vermietung und Verpachtung) vagy egyéni vállalkozásból (selbstständige Tätigkeit) származó jövedelmük is volt vagy esetleg valami speciális adózási mentességet kívánnak igénybe venni.

Könyvvizsgálat

Irodánk hazánkban és Németországban is vállalja mind a törvényi kötelezettségeken alapuló, mint a tulajdonosi elvárások miatt szükségessé váló könyvvizsgálat, illetve belső audit elkészítését.


Könyvvizsgálati szolgáltatásunk keretében vállaljuk (a teljesség igénye nélkül):

 • Jogszabályi kötelezettségen alapuló auditált könyvvizsgálat
 • Tulajdonosi ellenőrzési célú elemzések
 • Grafikus eredménykimutatások (pl. „Controllingreport“)
 • Gazdasági értékelések és individuális jelentések
 • Igény szerinti összesítések, nyitott tételek listái
 • Bevétel – kiadás kimutatás elkészítése társaságok és egyéni vállalkozók részére
 • Mérleg, nyereség és veszteség kimutatás elkészítése társaságok részére
 • Analitkus nyilvántartások egyeztetése
 • Konszolidált beszámolók, valamint ezzel kapcsolatos könyvvizsgálat elkészítése

ÁFA regisztráció

Amennyiben egy bármely EU-s tagállamban letelepedett adóalany egy másik tagállamban meghatározott tevékenységet folytat vagy forgalmat bonyolít, úgy hogy ott nem telepedett le (azaz sem leányvállalattal, sem fiókteleppel nem rendelkezik), akkor kötelező vagy választható jelleggel ÁFA alá be szükséges regisztrálnia. Irodánk mind Németországban, mint hazánkban vállalja ügyfelek ÁFA regisztrációját. Ez történhet Megbízóinktól kapott egyszeri meghatalmazással vagy ÁFA beválással egybekötött tartós megbízás keretében is.

ULAK, SOKA-BAU

Az ULAK egy mozaikszó, ami a német építőipar szabadságpénztárát (Urlaubs und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft) jelenti. Ilyen vagy ehhez hasonló szabadságpénztár jelenleg Magyarországon nem működik, Németországban viszont a hatálya alá tartozó cégek részére a tagság kötelező.


Azon kérdés eldöntése, hogy ki tartozik bele az ULAK-ba és ki nem, minden egyes cégnél külön-külön vizsgálandó különös tekintettel az esetlegesen kihasználható mentességekre, de általánosságban elmondható, hogy a nyers-építőipari tevékenységet végzi társaságoknak kötelező a tagság.

A tagsági kötelezettségek két részből állnak:

 • Jelentések küldése a SOKA-BAU részére. Ezeket a jelentéseket minden esetben a németországi munkát megelőzően szükséges a Bundesfinanzdirektion részére megküldeni, ellenkező esetben igen magas bírsággal kell sajnos számolni.
 • Az építőiparban dolgozó alkalmazottak bruttó bérének egy részér a SOKA-BAU részére szükséges átutalni és az egyébként minden dolgozónak elkészítendő havi bérszámfejtés mellé egy külön számfejtést szükséges készíteni a SOKA-BAUnak.

Az A. pontban jelzett jelentéseket általánosságban minden cég magának végzi, a bérletiltással kapcsolatos számfejtést és utólagos jelentést kollégáink készséggel elvégzik ügyfeleink helyett.

FIGYELEM! Magánszemélyek SOKA-BAU ügyintézését, valamint privát SOKA-BAU visszaigényléseket irodánk NEM vállal!

Részletes információk (német nyelven): http://www.soka-bau.de

AOK, DAK, KKH bejelentkezés

Olyan Németországban dolgozó munkavállalók számára, akik közvetlenül német jog szerinti foglalkoztatásban állnak, azaz közvetlenül német cég a munkaadójuk és nem kiküldetéssel kerülnek alkalmazásra Németországban, kötelező betegbiztosítót választaniuk.


Az ilyen munkavállalók száma nemcsak amiatt nő, mert az elmúlt években ténylegesen is megnövekedett Németországba költözöttek száma, hanem azért is, mert a német törvényhozás nyomására egyes ágazatok, különösképpen a húsipar területén működő több cég ún. Önkorlátozás (Selbstverpflichtung) keretében vállalta, hogy alvállalkozó, illetve bedolgozó munkavállalók egy részét bevonják a német társadalombiztosítás keretei közé.

A Németországban működő betegbiztosítók száma több tucat. A díj tekintetében lényegi eltérés nincs, így a betegbiztosító választásánál elsősorban a szolgáltatások jellege és száma, illetve a területi lefedettség számít. Utóbbi a magyar dolgozók számára azért is különösen fontos, mert a kis, helyben működő regionális pénztárak elsősorban csak helyi orvosokkal és klinikákkal szerződnek, így mindenképpen ajánlatos olyan betegbiztosítót választani, amely országos működésű és ezáltal országos lefedettséget nyújt.

Amennyiben Ön német jog szerinti munkaviszony kíván kötni, még a munkába lépés előtt szüksége van élő biztosítási szerződésre egy német betegbiztosítóval. A belépés minden esetben díjmentes és a munkavállaló részéről a későbbiek során sem lehetnek tagdíj befizetések, amennyiben munkaviszony fennáll. A belépés viszonylag gyors és egyszerű.

Irodánk a két nagy betegbiztosítóval áll kapcsolatban, egyrészről a KKH Kaufmännische Krankenkasse, másrészről a DAK Gesundheitskasse. Mindkét általunk javasolt betegbiztosító országos lefedettségű és nagy múltra tekint vissza. Mindkét szolgáltató esetében magyar nyelvű információs anyag és belépési nyilatkozat is rendelkezésére áll, így azok számára is jogbiztonságot nyújt, akik esetlen nem tökéletesen beszélnek németül.

További tájékoztatás partnerünk weboldalain érhetőek:

KKH Kaufmännische Krankenkasse: https://www.kkh.de

DAK Gesundheitskasse: https://www.dak.de

Német munkaerő kölcsönzési engedély

2011. májusától Németországban mind a magyar vállalkozások, mind a magyar cégek részére korlátozásmentes és feltétel nélküli vállalkozási szabadság van érvényben (volle Freizügigkeit). Ezen időponttól kezdve engedélyezett az eddig szigorú tiltás alatt lévő munkaerő kölcsönzés is Németországban.


A munkaerő kölcsönzés Németországban engedély köteles tevékenység és sajnos a Magyarországon megszerzett engedély nem jogosít fel kölcsönzési tevékenységre kint.

A magyarországi munkaerő kölcsönző cégek a kieli munkaügyi központhoz tartoznak, az engedély kiadása és hosszabbítási tehát az Arbeitsagentur Regionaldirektion Kiel-hez tartozik.

Az engedély megszerzése szigorú személyi és vagyon feltételek meglétét kívánja meg, mely sajnos egy elég hosszú folyamat. Az engedélykérelem átfutási ideje 1-5 hónap között alakul, így aki Németországban munkaerő kölcsönzési tevékenységet kíván folytatni vagy csak azt tervezi, célszerű minél hamarabb elindítania az engedélykérelmi procedúrát.

A munkaerő kölcsönzési engedélyt 3 évig egy éves határozott időre adja meg a munkaügyi központ, három év érdemi és kifogásmentes tevékenységet követően lehet igényelni a határozatlan időre szóló engedélyt.

Társaságunk az elsők között kért ügyelei részére kölcsönzési engedélyt és számos hosszabbítási szakaszt is végeztünk. Kérjük, keresse fel kollegáinkat, akik részletes tájékoztatást adnak egy konzultáció keretében az igénylés folyamatáról.

Székhelyszolgáltatás

Amennyiben cégének Németországban nincs szüksége egész évben egy önálló irodára, úgy nem kell bajlódnia egy megfelelő ingatlan keresésével és a havi többszáz vagy ezer eurós bérleti díj fizetésével. Erre kínál öltségtakarékos megoldást székhelyszolgáltatásunk, avagy németül Büro-service.


A szolgáltatásunk igénybevételével hivatalos, Németországban bejegyzett címe lesz cégének, illetve kirendeltségének. A hivatalos (különösképpen az adóhatóságoktól és önkormányzatoktól érkező), valamint üzleti leveleit azonnal átveszik kollégáink. Az átvett küldeményeket igényelt rendszerességgel bárhova elpostázzuk, vagy magyar, illetve német irodánkban veheti át nyitvatartási időben.

Lehetőség van arra is, hogy leveleit felbontsuk, s egy Ön által megadott e-mail címre szkennelve elküldjük.

Kapcsolat

  KMK & Partner Német – Magyar Tanácsadó Kft.

  Címünk:
  H-3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 15-19

  Központi telefonszámunk:
  +36 46 320 340

  Web: www.kmkpartner.hu

  E-Mail: info (at) kmkpartner.hu

  Irodánk nyitva tartása
  (Ügyfélfogadás kizárólag előzetes
  időpontegyeztetés alapján):

  Hétfőtől csütörtökig:
  7:30 – 16:00

  Pénteken:
  7:30 – 13:30

  requestNémetországi Szolgáltatásaink